Hvem kan bruge behandlingen ?
Temaer for udvikling og behandling
Hvad kan behandles / forandres ?
Arbejdsmetoder
Timepris og tidsforløb
C.V., uddannelse, kvalifikationer, livserfaring og personlige ressourcer
   

Temaer for udvikling og behandling

Genetablering af normalt beredskab efter ulykke, overgreb, chok og lignende.
Kendskab og tilknytning til sig selv og andre.
Holdning, holde sig oppe, holde sig i gang, på egne ben.
Centrering, selvfølelse, personlig fylde.
Afgrænsning, sige fra og til, skabe rum til sig selv.
Virkeligheds-opfattelse, realitets-testning, jordforbindelse.
Balance, imellem
-  egne behov / andres forventninger
-  være i stress / forløse stress
-  holde fast / give slip
Personlig fremtræden, manifestere selvværd, kraft, fremdrift, retning.
Supervision, bevidsthed om samspil, overføring og mod-overføring.
Kognitive færdigheder, orientere sig, planlægge, begribe, forstå, stå inde for.
Energi-opbygning, holde sammen på sig selv, rumme følelser og sensualitet.
Kontakt-færdigheder
-  række ud / gribe fat
holde inde / skubbe væk / holde ude
-  tage imod / give ud fra sig selv / påtage sig "opgaver"