Hvem kan bruge behandlingen ?
Temaer for udvikling og behandling
Hvad kan behandles / forandres ?
Arbejdsmetoder
Timepris og tidsforløb
C.V., uddannelse, kvalifikationer, livserfaring og personlige ressourcer
   
Supervision med fokus på Klientens Kropslige Integration

Kurserne er til erfarne såvel om nyetablerede praktiserende psykoterapeuter og kan tilmeldes enkeltstående eller som forløb.

Hovedtemaer:

- Kropslig integration
- Forbindelse mellem psykiske og fysiske færdigheder
- Tracking
- Bevidstgørelse af oplevelser ud fra fysiske sanser og øvelser
- Terapeutens autencitet / nærvær / interesse / modoverføring
   

Som terapeuter repræsenterer vi forskellige, væsentlige, spændende terapiformer. Som behandlere tilegner vi os konstant viden og skal kunne ”oversætte” denne viden til enkelte værktøjer overfor klienten.
Lær at se og udnytte de mange kropslige reaktioner klienten viser i enhver terapi session.
Uanset hvilken terapiform du praktiserer, kommer gode vaner ikke af sig selv!

Der arbejdes med enkelte Terapier og Analyse, i gruppe.

Jeg opretter også gerne kurser for grupper på 5-9 deltagere.

Lørdag - søndag kl. 10:00-17:00.

Pris: 2.000.- kr.

 
Kommende kurser (åbne for tilmelding)
-  
   
Sted: Kroghsgade 1. 1.sal tv, 2100 Kbh. Ø
Tilmelding
Ved kursusleder Elin Friis
Mail:
elin@bodynamic.net
Mobil. 60810136

Betaling af kursusafgift
Regn nr: .5012
Konto nr: 1022037