Hvem kan bruge behandlingen ?
Temaer for udvikling og behandling
Hvad kan behandles / forandres ?
Arbejdsmetoder
Timepris og tidsforløb
C.V., uddannelse, kvalifikationer, livserfaring og personlige ressourcer
   

Uddannelse

1971 - 1989
 • Psykoanalytiker ved Dr. Phil. Nina Thymark (Lunds Universitet).

 • Bodynamic  karakter-analyse, kropsterapi m.v.

 • Forskningsprojekt, sociologi ved Københavns Universitet.

Videreuddannelse
 • Uddannelse til International Virksomhedskonsulent ved Sean Gafney.

 • Træning i SCT metode i gruppedynamik ved bl.a. Yvonne Agazarian.

 • Træning i Continuum Movement ved Jeanne Jensen.

 • Løbende update-kurser indenfor Bodynamic System.

 • EMDR teknik.

 • SE traume PTSD behandling ved Peter Levine.

 • Hjerneforskning neuroaffekt, Supervision m.v. ved MEAP Marianne Bentzen.

 • Gruppe dannnelse/udvikling ved Jean Gaffney.

 • Virksomhedskonsulent og Interkulturelle møder ved Jean Gaffney.

 • Hellingers metode ved Nordisk Gestalt Institut.

 • SCT interpersonal resonans, udvikl. grupper v. Yvonne Agazarian.

 • Continium Movement og rollfing ved Jeanne Jensen

 • Supervisionsuddannelser ved Bodynamic, Ian Radcliff m. flere

Erfaring
1989 - 2022 - Egen Fuldtidspraksis
 • Behandling af voksne, børn og par med kropsdynamisk analyse og terapi.

 • Supervision af terapeuter, andre behandlere, undervisere og erhvervsfolk.

I mit arbejde med anvendelse af ovenstående arbejdsmetoder og hypoteser er de virksomme, nødvendige og gennemgående redskaber: kontaktevne, sammenkobling af kognitive færdigheder og kropslig forankring.

Denne ”cocktail” har i vores mangeårige erfaring vist sig at muliggøre udvikling selv hos personer med psykiatriske diagnoser.  Vi kan således operere med mulig udvikling i stedet for en uforanderlig diagnose.
 

________________________________________________________________