Hvem kan bruge behandlingen ?
Temaer for udvikling og behandling
Hvad kan behandles / forandres ?
Arbejdsmetoder
Timepris og tidsforløb
C.V., uddannelse, kvalifikationer, livserfaring og personlige ressourcer
   

Behandling - Hvad kan forandres ?

Angstoplevelser, fobi´er, panik-angst.
Autoritetsproblemer, samspil, overføring, mod-overføring.
Arbejdsplads og Uddannelse: Kommunikation, Coaching, leder-træning, personale- dynamik, teambuilding.
Chok-tilstande, Post Traumatisk Stress beredskab:
-  fysisk imobilitet, handlings-lammelse
-  blind overlevelses kamp-tilstand
-  flugt, undvigelses-tilstand
-  stress og sygdom
Depression, modløshed, tab af livslyst og følelser.
Forældre-færdigheder, det gode forældreskab, tilfreds voksenliv, tilstrækkelig forældre.
Fosterskader, tilknytnings - adskillelses problematik.
Fødsels-problematik, mors - fars - barnets traumer.
Grænseproblematik:
-  manglende selvværd og gennemslagskraft, kropslig personlig og territorialt
-  borderline, forstyrrelser i "jeg" dannelsen
Kriser og Overgange, sorg, tab, dødsfald, livs-valg, livs-retning, lykkelige begivenheder, omstillinger.
Misbruger-problemer, overforbrug af nydelsesmidler, piller og stoffer.
Narcissistiske forstyrrelser, omnipotens, manglende selvfølelse, manglende tilknytnings - og sociale færdigheder.
Parforhold, samlivs problemer og udvikling.
Personlig udvikling, utilfredsstillende livskvalitet, ubalance imellem arbejds - og privatliv, præstations/eksamens angst.
Sensualitets og Seksualitets problemer, præstations-angst, berørings angst, tvangstanker.
Vægtproblemer, selv-følelse, selv-styring, anoreksi, bulimi.