Hvem kan bruge behandlingen ?
Temaer for udvikling og behandling
Hvad kan behandles / forandres ?
Arbejdsmetoder
Timepris og tidsforløb
C.V., uddannelse, kvalifikationer, livserfaring og personlige ressourcer
   

Arbejdsmetoder

Det terapeutiske arbejde foregår som en kombination af samtale og krops-arbejde.
Et vigtigt redskab er muskeltesten, hvor musklernes hyper / hypotone grader kortlægges. Testen er et detaljeret billede af din kropsholdning, som er rammen for dine fysiske og psykiske ressourcer, begrænsninger og udviklingsmuligheder. Testen analyseres, udlægges og udgør et vigtigt grundlag for udarbejdelsen af kontrakt og arbejdsplan.
Jeg bruger arbejdsmetoder fra Bodynamic Analyse, Transaktions Analyse, Virksomheds Analyse og Gestalt-terapi, SE, SCT, ligesom andre metoder til specifikke problemer inddrages, når det er relevant, f.eks. ved arbejde med Post Traumatisk Stress og Ekstrasensorisk perception.
Der trænes sansning af egen krop, sansningerne verbaliseres og inddrages i terapi-arbejdet, som en nøgle til selvfølelse og kontaktevne. Udvalgte funktioner læres, trænes og normaliseres.
Kombinationen af kognitivt og kropsligt arbejde er centralt og afgørende. For erfaringen har vist os, at først når både forstanden og kroppen forstår, er varige ændringer mulige.